Bộ mặt trời hoa Chanh, Bát Đĩa Sứ Bát Tràng.

Giá: 1,290,000

.
.
.
.