Bát đĩa Bát Tràng men xanh ngọc vẽ Đào Chuồn.

Giá:635,000

.
.
.
.