Lộc bình Tứ cảnh đắp nổi, men rạn

Giá:6,990,000

.
.
.
.