Bộ Bát Đĩa Sứ men trắng, vẽ Hoa Sen xanh

Giá:975,000

.
.
.
.