Bát đĩa Sứ Bát Tràng men trắng.

Giá:380,000

.
.
.
.