Bát Đĩa Sứ Bát Tràng men kem 23 món.

Giá:2,045,000

.
.
.
.