Bát Đĩa Hoa Đào, Sứ Bát Tràng men kem.

Giá:2,270,000

.
.
.
.