Ấm Trà Tử Sa nâu, khắc nổi hoa Sen

Giá:450,000

.
.
.
.