Ấm Trà Tử Sa nâu, đắp nổi hoa Sen

Giá:420,000

.
.
.
.