Ấm chén men rạn hoa văn cổ bọc đồng vàng.

Giá:700,000

.
.
.
.