Ấm chén Gốm Tử Sa Bát Tràng, lòng xanh.

Giá:340,000

.
.
.
.