Ấm chén Gốm Tử Sa Bát Tràng, lòng xanh.

Giá:590,000

.
.
.
.