Ấm chén Gốm Tử Sa Bát Tràng bọc đồng.

Giá:2,500,000

.
.
.
.