Tượng Sứ Bát Tràng, Đức Phật tọa thiền đài Sen

Giá:6,000,000

.
.
.
.