Tượng Gốm Bát Tràng, Đức Phật tọa thiền H60.

Giá:3,000,000

.
.
.
.