Lộc bình mầu Lam men Trắng, vẽ hoa dây cổ

Giá:3,000,000

.
.
.
.