Lộc bình mầu Lam, men ngọc, vẽ hoa dây cổ

Giá:5,000,000

.
.
.
.