Lộc bình màu Lam men Ngọc, vẽ hoa Cúc dây

Giá:4,000,000

.
.
.
.