Đèn Sứ Bát Tràng màu xanh men hỏa biến.

Giá:1,650,000

.
.
.
.