Đèn ngủ đắp hoa nổi màu xanh, Sứ Bát Tràng.

Giá:1,850,000

.
.
.
.