Bộ trang trí món ăn, men xanh, Đào Chuồn.

Giá:805,000

.
.
.
.