Bộ Bát Đĩa Sứ men trắng, vẽ Hoa Đào đỏ.

Giá:625,000

.
.
.
.