Bát Đĩa hoa Đào xanh vẽ tay, men kem, 19 món.

Giá:1,020,000

.
.
.
.