Bát đĩa Bát Tràng men xanh ngọc vẽ Đào Chuồn.

Giá:1,175,000

.
.
.
.