Bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ Trúc, Chuồn.

Giá:1,785,000

.
.
.
.