Bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ Trúc, Chuồn.

Giá:1,185,000

.
.
.
.