Bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Sen hồng.

Giá:675,000

.
.
.
.