Bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Sen hồng.

Giá:1,770,000

.
.
.
.