Bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Sen hồng.

Giá:1,600,000

.
.
.
.