Bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh.

Giá:2,685,000

.
.
.
.