Bát Đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào, 24 món.

Giá:2,075,000

.
.
.
.