Bát Đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào, 23 món.

Giá:2,080,000

.
.
.
.