Bát Đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào, 22 món.

Giá:1,855,000

.
.
.
.