Bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ Đào Chuồn.

Giá:1,650,000

.
.
.
.