Ấm tích màu Lam, men Ngọc, vẽ hoa dây cổ.

Giá:1,340,000

.
.
.
.