Ấm chén khắc nổi hoa dây cổ, khay sứ.

Giá:640,000

.
.
.
.