Ấm chén Gốm Tử Sa Bát Tràng màu nâu.

Giá:750,000

.
.
.
.