Ấm chén Gốm Tử Sa Bát Tràng đắp Hoa Sen.

Giá:450,000

.
.
.
.