Ấm chén Gốm Tử Sa Bát Tràng đắp hoa Đào.

Giá:380,000

.
.
.
.